Polski Ład – Minimalny podatek dochodowy – Kogo będzie dotyczył? Jaka będzie jego wysokość?

polski ład - podatek minimalny

Polski Ład przewiduje wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, który swoim zakresem podmiotowym ma obejmować spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym: 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo 2. osiągnęły udział […]