Usługi kadrowo-płacowe

usługi kadrowo-płacowe Lublin

Świadczymy kompleksowe usługi kadrowo-płacowe. Posiadamy dużą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawa pracy oraz ubezpieczeń. Przede wszystkim pomagamy zoptymalizować kadry i płace w przedsiębiorstwach naszych Klientów i podpowiadamy najlepsze rozwiązania w kontekście zatrudniania i rozliczania pracowników. Jesteśmy także dobrym wsparciem w czasie inspekcji i kontroli urzędów czy organów i instytucji państwowych. Podsumowując dzięki współpracy z Biurem Rachunkowym TAX3 w Lublinie, Państwa Dział Kadrowy nie musi już błądzić we wciąż zmieniających się przepisach. 

W ramach kompleksowych usług kadrowo-płacowych proponujemy: w szczególności

 • doradztwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracodawców i pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • pomoc podczas inspekcji i kontroli urzędów, organów i instytucji państwowych (ZUS, PIP),
 • przechowywanie dokumentacji i danych kadrowych w miejscach i formach bezpiecznych, strzeżonych i zapewniających pełną poufność oraz zgodność z wymogami prawa,
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie i ewidencja: umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem stosunku pracy,
 • sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
 • rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych,
 • bieżąca kontrola i rozliczanie nieobecności w tym wykorzystanych dni urlopowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji, informacji miesięcznych oraz rocznych do PFRON,
 • przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych i płacowych,
 • nadzór nad terminowym szkoleniem BHP,
 • wydawanie skierowań na badania lekarskie.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług kadrowo-płacowych. Usługi kadrowo-płacowe Lublin, obsługa kadrowo-płacowa Lublin Po pierwsze, po drugie, po trzecie Biuro Rachunkowe TAX3